Bikkja får ny pels

Skrevet av Jarle O. Mauritzen

Lars Gagnum fornøyd foran flyet

Våren 2002 bestemte vi oss for å gå i gang med lakkering av Birddog 568, Lars Gagnum sto i spissen for et stort prosjekt. Flyet skulle strippes, en del kosmetiske skader skulle utbedres, og flyet skulle få «Norsk uniform». 

PLANLEGGING

Det var planlagt å starte med demontering rett etter påske, men på grunn av dårlig vær, og en Birddog på Dagali som ikke kom hjem så ble det noen forsinkelser. Tiden hvor flyet sto på Dagali ble benyttet til planlegging av arbeidet som skulle gjøres fremover, og vi startet opp med organisering av verktøy og begynte med de innkjøp som skulle til.

Demontering

ENDELIG, etter noen dager med frustrasjon pga dårlig flyvær kom Hans Petter tilbake til Kjeller på formiddagen i dag. Gunnar og Lars G. hadde da allerede ryddet i alle tingene som har akkumulert seg i kassene på Kjeller. Verktøy og utstyr var lagt frem slik at vi var i full sving 5 minutter etter endt flytur.

Første dag med arbeid så fikk vi demontert ski, avfettet og vasket disse. Flaps og ror ble fjernet, alle fairlings og vingetupper fjernet, og vinger avmontert. Arbeidet startet kl 14:30, og avsluttet kl 22:15, en lang dag som førte til resultater.

Etter en helg på Kjeller er lakkprosjektet kommet et stykke videre. Lørdag gikk med til å begynne maskeringsjobben, ferdiglakkere vinduene og ferdigstille cowling til montering. Søndag var det mer maskering og skruing. Det ble besluttet og ta av Vertikal og horisontale stabilistorer i haleseksjon. Dette var noen timers jobb, men resulterte i at vi fant et brukket feste på halefinnen. Ikke noe som truer flysikkerheten, men greit og få gjort noe med. Ellers var boltene litt rustne og greie å bytte. Ellers passet den nye horisontale stabben perfekt.

HP stripper vingene, gamle merker kommer frem

Stripping

Fredagen begynte for oss på Kjeller klokken 1200. Her var det klargjøring og lasting av vinger på henger samt rydding i hangar. HP måtte stå opp litt tidligere enn vanlig for å hente nøkler til Selmer området. Ettermiddagen gikk med til transport av vinger og smådeler. Klokken 1600 møtte Hanssen Jr. opp på Selmer og vi fikk en innføring i stripping av fly. Så begynte grisingen. Før vi visste ordet av det var klokken sent og vi dro til Kjeller for å hente flyet. Dette ble transportert på egne hjul med halen inn i en varebil. Resten av kvelden gikk med til Stripping av vinger til vi avsluttet klokken 0230. Lørdag møtte jeg klokken 1100, mens Jarle kom litt senere og HP kom med kveldsmat. Dagen gikk med til stripping av kropp og ror.

Dagen i dag har Jarle stått for stripp av ror, mens HP og jeg har tatt resten av flyet. Å del oppryddingsarbeide var påkrevd og kvelden ble avsluttet etter transport til kjeller av alle deler. Flyet står blankt og skinnende på Kjeller med varmeovn for å tørke ut en del vann.

Lakkering

Helgen etter var alt klart for lakkering, og vi fraktet flyet opp til lakk hallen på Selmer og gjorde alt klart for lakkering fredag kveld. Tidlig lørdag morgen var vi klare for det store øyeblikket, og sønnen til Lars Hanssen startet med priming av flyet. Når vi skulle åpne lakken så ble vi ganske lange i maska, vi fant ut at Forsvaret hadde gitt oss feil lakk. Så etter mange telefoner ble det klart at vi ikke fikk riktig lakk denne helgen, og måtte bare pakke sammen igjen.

Da vi ikke lenger hadde mulighet for å låne lokalene til Selmer for lakkering, måtte vi finne noen andre. Etter en del jobbing, og gode råd fra Jon Arne Lande fikk vi låne lokaler av Forsvaret på Gardermoen. Det ble en logistikk oppgave å få alle deler samt flyet opp til Gardermoen for lakkering. Så 5. mai ble det en lang kolonne med biler, fly, vinger, ror og deler som gikk fra Kjeller og opp til Gardermoen.

På Gardermoen gikk lakkeringen bra, og flyet måtte stå noen dager for å tørke opp. Etter mye organisering og praktiske detaljer var vi klare for transport fra Gardermoen til Kjeller. 8. mai startet vi opp fra Gardermoen, og vi fikk vi alle delene tilbake til Kjeller uten en ripe.

Så begynte arbeidet med montering av 568 igjen, dette var kanskje ikke like enkelt som demonteringen. Vi måtte nå påse at det ikke ble riper i lakken. Vinduer ble byttet til nye, og en del andre ting som var slitt ble byttet ut.

Ferdig

Men i midten av mai så bikkja ut som et fly igjen, og vi så et lys i tunnelen. Etter monteringen så var det mange detaljer som skulle på plass, og lakkering av rondeller og små detaljer tok tid. Så var flyet klart for prøveflyging, og det eneste som gjensto var «568» som skulle lakkeres på halen.

Lakkering på Gardermoen