Birddog five-six-eight lakkering

Skrevet av Jarle O. Mauritzen

Publisert 09. september 2004

.

Maling og merking av # 568

Flyet er en Cessna Birddog bygget 8. juli 1957 av Cessna i USA. Den har gjennom tidene hatt forskjellig tjeneste og dermed også forskjellige farger avhengig av tjenesten. Når vi strippet 568 for lakkering våren 2002, viste det seg at den aldri hadde vært strippet tidligere og dermed kom historien for dagen.

I bunnen hadde flyet olivengrønn farge. Dette var sannsynligvis den fargen 568 fikk i produksjonen hos Cessna. Vi vil anta at alle Birddog fikk grønn grunning og army olivengrønn toppstrøk, deretter ble de fordelt til forskjellige land og avdelinger som malte sin farge tilpasset den tjeneste flyet skulle ha.

Tjeneste i Afrika

-568 ble levert til den franske hæren ALAT (Armée Légère del Armée de Terre) og sendt til Tchad som på den tiden var fransk koloni. Det er Afrika og den fikk en tofarget lys gul/grønn kamuflasjefarge. I tillegg fikk den franske rondeller og fransk tekst på merkingen. Dessverre har vi ikke bilde av dette, men det kom klart fram når vi strippet flyet. Vi antar at 568 hadde denne lakkering hele tiden i Afrika.

Tilbake i Frankrike

På begynnelsen av 80-tallet kom den tilbake til Frankrike og fløy noen år i sydlige Frankrike med samme farge. Deretter ble den faset ut og solgt på det sivile markedet. Den til å begynne med i de samme farger med sivil registrering. Etter et par år på sivilt register, var tiden kommet for en hellakkering. Dette ble utført uten å strippe flyet. Først ble det lagt på et lag sort farge som basisfarge, deretter kom det et (tykt) lag sølvgrå med US Air Force merking. Til slutt malte eieren på en hundekjeft med skarpe tenner og tunga hengende bakover langs flykroppen. Slik så den ut når vi kjøpte 568.

#568 til Norge

Blant sameiets medlemmer var det delte meninger om lakkeringen, men hundekjeften ble fjernet nokså fort. Denne ble slipt ned og deretter lakkert over med en passende grå farge som vi fant på sprayboks. Deretter gikk det et par år og så kom tiden for en total restaurering.’, ‘I april 2002 rett etter påske begynte vi på jobben. Etter som vi plukket flyet fra hverandre, fant vi slitte deler som ble byttet med nye. Det ballet på seg det ene etter det andre, men etter to måneders intenst arbeid og ca 2000 dugnadstimer, fremsto 568 som nytt i norske farger hærens olivengrønne med rondell og merking identisk med tidligere norske Birddog i hærens tjeneste. Det er slik flyet er i dag (2004).

PS: Et halvt år etter at restaureringen var ferdig, raste hangartaket ned over flyet og så var det på igjen. 1600 dugnadstimer og 6 måneder tok det før 568 var i luften igjen.