Det kostet blod, svette og tårer

Skrevet av Jarle O. Mauritzen

.

Reparasjon av 568

Etter tragedien med vår hangar som falt ned i slutten av desember 2002, så har det blitt lagt ned mye jobb i forbindelse med oppbyggingen av 568 igjen. Mange av eierne har i samarbeid med NorrønaFly Rakkestad hjulpet til med restaureringen og det har gått med mange timer gjennom vinteren på Rakkestad.

Skader

Etter at flyet var berget ut fra hangaren, ble det straks satt i gang med demontering av vinger hos Aeromech for å få flyet transportert ned til Rakkestad. Under jobben med demontering av vingene, så ble også de verste skadene sett over og det ble notert ned hva som var skadet. 

Av skader som ble funnet sammen med takstmann Tormod Egner, var i hovedtrekk: venstre vinge, tak, vinduer, cowling, haleseksjonen fra cockpit og bakover, halefjær, hjullegger, ski, samt en del små skader rundt på kropp og vinger. 

Ut fra NorrønaFly og takstmann sine vurderinger, så var det håp for 568 og forhandlingene med forsikringsselskapet If… startet med tanke på oppbygging. Dette var en prosess som tok noe tid, men etter at If… hadde gjort sine vurderinger, så var det bare å sette i gang med reparasjonen.

Reparasjon

Ut fra skadeomfanget ble det bestilt et større antall deler fra USA og en del deler ble bestemt at skulle repareres. Etter at arbeidet var kommet i gang, gikk ting ganske greit, men vår første deleforsendelse ble skadet under transport til Norge. Speditøren hadde kjørt en truck gjennom kassen og spantet som skulle byttes ut, var dessverre skadet. Det ble gjort en ny bestilling av spantet, men neste spant som ankom var feil. Dette førte til en forsinkelse på det pågående arbeidet og vi fant ut at vi nå ville reparere det spantet som var ødelagt.

Dette var etter NorrønaFly sin vurdering fult mulig med det spantet vi hadde fått og med det gamle. Det nye spantet var skadet i bunn og det som satt på 568 var skadet i toppen. Etter mye jobb og nagling var det nye spantet på, og jobben med å sette sammen halen var godt i gang.

Modifikasjoner

I den perioden Birddog’en sto på Rakkestad, besluttet vi å gjøre noen oppgraderinger på 568 og det ble bestemt at det skulle byttes radio og monteres inn transponder. Vi gikk til innkjøp av en ny Becker radio med remote kontroll enhet, da det er liten plass for å montere inn en standard radio i Birddog. Den radioen som satt der, var ikke ideell og sperret for bruken av primer pumpen. Den nye radioen ble montert under baksetet og men kontroll panelet i instrument panelet.

Transponder var i noen Birddog originalt montert på høyre side i cockpit og vi valgte å gå for denne løsningen. Det ble da en transponder med mode C. Så nå er det bare å vente på at 568 blir friskmeldt og klar for nye lufteturer.

Det har kostet oss blod, svette og tårer, men det ble bra.