En sprek 60 åring

Skrevet av Hans Petter Fure

Publisert 07. desember 2009
Denne L-19 er fotografert på utstilling utenfor Cessna Aircraft Factory i Wichita i august 1951, under konkurransen for å gi flyet et navn

Cessna 305 Birddog er 60 år

8. desember 1949 var roll-out for det som skulle bli det nye observasjonsflyet i US Army Airforce. Etter en kort konstruksjonsperiode på bare fire måneder, så prototypen dagens lys. Etter noen dagers finpussing, fløy Cessna Birddog første gang 14. desember 1949.

Navnet Birddog fikk den først noe senere. 16. april 1951 ble det satt i gang en konkurranse blant de ansatte på Cessna fabrikken om det beste navnet på flyet.

Starten på Cessna Birddog

Mot slutten av 40-tallet ønsket US Army å erstatte sin flåte av aldrende L-4 og L-5 observasjonsfly med en ny type. Cessnafabrikken i Wichita i Kansas, begynte derfor høsten 1949 utviklingen av et helmetall observasjonsfly basert på US Army spesifikasjoner for den nye typen.

Fabrikken hadde ingen eksisterende modell som passet og startet arbeidet med blanke ark. Ved å bruke halen fra Cessna195 og vingene fra Cessna 170, klarte konstruktørene å få en prototype ferdig på tre måneder. Med fabrikkens typebetegnelse 305, fløy den for første gang den 14. desember 1949, fort av Henry Waring.

Som vanlig skulle det arrangeres en konkurranse mellom de forskjellige fabrikkene som var med i prosjektet. Denne tok til på Wright Field i Ohio den 16. april 1950. Cessna. modell 305, nå sivil registrert N41694, mot de her konkurrentene Luscombe T-817-L, Piper PA-18, Taylorcraft 18 og Fletcher FL-23.

Cessna kom fra prøvene med gode resultater, og den første kontrakten på 418 fly ble muntlig meddelt fabrikken allerede den 16. mai samme år. I juli 1950 begynte krigshandlingene i Korea, noe som satte fart i produksjonen av den første serien. Modell 305 hadde nå fått den militære betegnelsen L-19, og de første flyene ble overtatt av US Army i begynnelsen av desember 1950. Av de 100 første flyene ble hele 97 levert direkte til Korea for bruk av de amerikanske styrkene der.

8. desember 1949 var roll-out for det som skulle bli det nye observasjonsflyet i US Army Airforce. Etter en kort konstruksjonsperiode på bare fire måneder, så prototypen dagens lys. Etter noen dagers finpussing, fløy Cessna Birddog første gang 14. desember 1949.

Navnet Birddog fikk den først noe senere. 16. april 1951 ble det satt i gang en konkurranse blant de ansatte på Cessna fabrikken om det beste navnet på flyet og det kom inn ca 10.000 forslag fra alle 4.000 ansatte. 13. september 1951 kunngjorde general Clark at US Army hadde valgt navnet Birddog. Avisene som dekket begivenheten, skrev imidlertid BIRD DOG, så derfor kan man i dag se begge skrivemåter. Birddog i ett ord er imidlertid det originale.

Vår Cessna Birddog er fra en senere produksjon, den hadde roll-out 8. juli 1957, ble test-fløyet og så demontert og pakket i kasse for å sendes til Frankrike som en del av en ordre på i alt 127 fly til den franske hæren.