Flydagen 2019

Flydagen 2019 ble avholdt søndag 16. juni.

Flydagen ble meget vellykket med det vi tror er rekormange publikummere. Som kjent er det gratis inngang så vi har ingen nøyaktig telling.

Programmet bestod av mange kjente fly, men også noen nyheter. For mange var nok to F35 høydepunktet.

Velkommen tilbake neste år. Følg med her og på vår Facebook gruppe Veteranflygruppa på Kjeller informerer