Flydagen 2021

Flydagen 2021

Som kjent måtte vi avlyse flydagen 2020. Vi har godt håp om at flydagen kan arrangeres i år, men for å øke sannsynligheten for at det blir mulig med en flydag som vi liker å ha den, velger vi i år å sette datoen til august.

Vi håper å kunne ønske alle velkommen til Kjeller til flydag lørdag 28. august 2021.

Følg med her, på flydagen.no og på vår Facebook gruppe Veteranflygruppa på Kjeller informerer