Birddog

1957 Cessna L-19 Birddog, LN-WNO.

Mot slutten av 40-tallet ønsket US Army å erstatte sin flåte av aldrende L-4 og L-5 observasjonsfly. Cessna vant anbudskonkurransen og prototypen fløy første gang i 1949. Den første kontrakten var på 418 fly.

I juli 1950 begynte striden i Korea, noe som satte fart i produksjonen. Da kamphandlingene opphørte i 1953, hadde Cessna rukket å levere i alt 2181 fly. I 1962 skiftet L-19 typebetegnelse til O-1. Krigen i Vietnam førte til at produksjonen av Birddog ble tatt opp igjen. Tapene var betydelige, da flyene var saktegående og dermed enkle mål. Til sammen leverte Cessna 3.398 Birddog. Ytterligere 18 Birddog ble bygget på lisens av Fuji i Japan.

Norge mottok til sammen 27 Birddog som en del av våpenhjelpen (Marshall Assistance Plan) etter krigen. Samtlige fly som ble levert til Norge, var malt i standard mørk olivengrønn farge med svart antirefleks på cowling. Observasjon og målangivelse for Feltartilleriet var flyenes hovedoppdrag, men etter hvert ble målmarkering for jagerbombere også en viktig oppgave i tillegg til vanlig rekognosering og fotografering. I 1990 ble det gitt ordre fra Forsvarets overkommando om utfasing av Birddog.

LN-WNO rullet ut fra Cessna Aircraft Company, Pawnee, USA, den 7. august 1957, ble prøvefløyet og deretter pakket i kasse for levering til forsvaret i Frankrike. Den var i bruk i ALAT (franske hær) fram til 1985, deretter ble det utfaset og hadde to franske eiere før et andelslag på Kjeller kjøpte den i 2000.

Jarle O. Mauritzen flyr display på Hedlanda

Fra årsskiftet 2019/2020 er Veteranflygruppa eier av flyet. Det er kjøpt fra sameiet og vil driftes som de andre veteranflyene som Tiger Moth, Cornell og Chipmunk.

Vi har hydrauliske ski til maskinen som vil være påmontert i vintersesongen noe som gir mulighet til skiutsjekk for piloter og en annerledes flyopplevelse for piloter og gjester.

Sameiet som eide flyet i nesten 20 år samlet mye interessant informasjon om typen. Denne informasjonen har vi nå flyttet til våre sider. Opphavsperson er angitt på hver side. Begynn reisen her: Cessna Birddog i luftforsvaret og feltartilleriets Fly-Op tropper