Cessna Birddog på flystevne

Veteranflygruppa i Nedre Romerike Flyklubb eier og opererer den eneste Cessna O-1 Birddog i Scandinavia, og kan tilby et enestående fly for flystevner over hele Europa. Flyet er de siste årene blitt restaurert, og fremstår i dag som Hærens OP-fly gjorde før de ble faset ut fra Forsvaret.

Displaypilotene har lang erfaring, og er trent på flere demonstrasjoner og displayprogram. I de senere årene er dette utvidet med pyroteknikk, samhandling med både JET og andre propellfly. Foruten om dette har vi alle lang erfaring i formasjonsflyging, med flere forskjellige flytyper.

Våre display går fra 5 minutter til 20 minutter avhengig av displayprogram. Normalt så flys et program som demonstrerer flyet, her inkludert kortbaneegenskaper og sakteflyging. Displayet avsluttes med en Forward Air Control demo, og ved ønske så inkluderer denne pyroteknikk. Forward Air Controll demo kombineres helst sammen med et annet fly, og pyroteknikk for mest realistisk og publikumsvennlig oppvisning.

HISTORISKE DATA GENERELT

Cessna L-19 Birddog ble utviklet for US ARMY som et lett rekognoserings- og observasjons fly for artilleriet. Det kunne også benyttes som kommunikasjons- og treningsfly. Den første bestillingen på 418 fly til US ARMY kom i 1950.

Flyet er sammensatt med vingene fra en Cessna 170, og halepartiet fra en Cessna 195. Proto-typen var stresset til 4.4 g, og «maximum speed på 198 mph». Flyet er konstruert for å kunne opereres på korte upreparerte baner, og kunne enkelt repareres i felten under alle værforhold.

Flytypen tjenestegjorde i Vietnam, og i Korea-krigen. Flyet har vært utstyrt med Fosfor-raketter, eller 250 pund bomber, maskingevær, eller med mat og annet utstyr som kunne droppes.

Historiske data i Norge

Til Norge kom det i årene 1960-68, i alt 27 maskiner som et tillegg til de 16 Piper L-18C Super Cub som Feltartilleriets OP-tjeneste disponerte fra før. Flyene ble fordelt til de ulike artilleriavdelinger med hovedkvarter i nord på Sætermoen, og i sør på Haslemoen i Solør.

Birddoger et robust fly, lett å operere fra små improviserte flystriper, landeveier eller jorder. Det kan benytte både hjul og ski-understell. Flyet var ubevæpnet, uten pansring og med lav hastighet. I en kampsituasjon var det avgjørende at flygerne kunne utnytte manøveregenskapene og terrenget fullt ut for å unngå beskytning fra bakken og fra andre fly. 

Oppgavene til FAOPT var å utføre observasjon fra luften, ildledelse av artilleri, rekognosering, liaison flyging, meldingstjeneste osv. Flyene hadde også utstyr for kontroll av radioaktive områder. Etter hvert ble flyene nedslitt og i 1992 var det slutt for FAOPT.

568 – Historie

Flyet er bygd 08.07.1957 og første militære betegnelse var L19E, Senere ble den forandret til 0-1E. Flyet kommer fra Frankrike og har sin historie fra det franske Forsvaret (ALAT=Armée légère del’Armée de Terre). Det ble benyttet bl.a. i Tchad i Afrika og den har gått som brannvakt-fly over Marseille i begynnelsen av 80 tallet. Operativt ble flyet benyttet som kommunikasjonsfly i den Franske hær, og det originale radioutstyret er demontert. Radiopanelene sitter fortsatt i cockpit for å gi flyet et historisk preg.