Speaker info Birddog

HISTORISKE DATA GENERELT

Cessna L-19 Birddog ble utviklet for US ARMY som et lett rekognoserings- og observasjons fly for artilleriet. Det kunne også benyttes som kommunikasjons- og treningsfly. Den første bestillingen på 418 fly til US ARMY kom i 1950. Flyet er sammensatt med vingene fra en Cessna 170, og halepartiet fra en Cessna 195. Proto-typen var stresset til 4.4 g, og «maximum speed på 198 mph». Flyet er konstruert for å kunne opereres på korte upreparerte baner, og kunne enkelt repareres i felten under alle værforhold. Flytypen tjenestegjorde i Vietnam, og i Korea-krigen. Flyet har vært utstyrt med Fosfor-raketter, eller 250 pund bomber, maskingevær, eller med mat og annet utstyr som kunne droppes.


HISTORISKE DATA I NORGE 

Til Norge kom det i årene 1960-68, i alt 27 maskiner som et tillegg til de 16 Piper L-18C Super Cub som Feltartilleriets OP-tjeneste disponerte fra før. Flyene ble fordelt til de ulike artilleriavdelinger med hovedkvarter i nord på Sætermoen, og i sør på Haslemoen i Solør. Birddoger et robust fly, lett å operere fra små improviserte flystriper, landeveier eller jorder. Det kan benytte både hjul og ski-understell.

Flyet var ubevæpnet, uten pansring og med lav hastighet. I en kampsituasjon var det avgjørende at flygerne kunne utnytte manøveregenskapene og terrenget fullt ut for å unngå beskytning fra bakken og fra andre fly. Oppgavene til FAOPT var å utføre observasjon fra luften, ildledelse av artilleri, rekognosering, liaison flyging, meldingstjeneste osv. Flyene hadde også utstyr for kontroll av radioaktive områder. Etter hvert ble flyene nedslitt og i 1992 var det slutt for FAOPT.


HISTORIE ‘568’ 

Flyet er bygd 8.7.1957 og første militære betegnelse var L19E, som senere ble den forandret til 0-1E. Flyet kommer fra Frankrike og har sin historie fra det franske Forsvaret (ALAT=Armée légère del’Armée de Terre). Det ble benyttet bl.a. i Tchad i Afrika og den har gått som brannvakt-fly over Marseille i begynnelsen av 80 tallet.

Operativt ble flyet benyttet som kommunikasjonsfly i den Franske hær. Det originale radioutstyret er demontert. Radiopanelene sitter fortsatt i cockpit for å gi flyet et historisk preg. Flyet er totalt restaurert, og det har blitt malt om til de farger Birddog’ene hadde i operativ tjeneste i Forsvaret.


Tekniske data Birddog #568

Operatør:Nedre Romerike Flyklubb, Veteranflygruppa
Byggeår:1957
Farge/Staffering:Grønn/Grå, med det Norske Forsvarets markeringer
I tjeneste fra/til:1960-1992 (I Norge)
Total fly bygd:3398 stk
Avgangsdistanse Max vekt:355 Fot / 110 Mtr
Landingsdistanse:305 Fot / 93 Mtr
Lengde:25 fot 9-1/2 Tommer /7,86 Mtr
Vingespenn:36 Fot / 10,97 Mtr
Høyde:7 fot 6 Tommer / 2,28 Mtr
Maks vekt:2800 pund / 1270 Kg
Maks hastighet:190 MPH / 165 KTS / 305 KM
Maks høyde:21000 fot
Range/rekkevidde:550 NM/1018 KM
Motor:Continental O-470-11, 213 hp