S/N 21221

S/NLevert fra fabrikk:USAF Ser.No.:Norske kjennetegn:
2133212.04.195150-1627CE-R / 627
DatoAnmerkning
31.05.1968Ankom LFK Kieller fra USA. Flygetid 4687:55.
11.06.1968Mottakskontroll ved LFK Kjeller.
12.09.1968Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen.
31.01.1970Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardufoss.
06.05.1971Avgitt fra Bardufoss til Fly-OP troppen Gardermoen.
15.05.1973Avgitt: fra Flytekn. skv. Gardermoen til Bardufoss.
13.12.1974Avgitt fra Bardufoss til Flytekn. skv. Værnes.
24.10.1975Avgitt fra Flytekn. skv. Værnes til Bardufoss.
12.01.1977Avgitt fra Bardufoss til Horten Verft.
01.05.1977Avgitt fra Horten Verft til Bardufoss.
28.05.1982Avgitt fra Bardufoss til Værnes.
02.03.1983Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
16.03.1983Totalhavari. Flygeren, kaptein Erik A. Bull, var innkalt til øvelse ‘Kald vinter 83’ og tjenestegjorde som sjef for Flykontrollavdeling Nr.2. Under utførelse av et AIRFAC-oppdrag i lav høyde for å lede to nederlandske F-5 jagerfly inn mot bakkemål nord for Blåfjellvann, totalhavarerte flyet i en skråning ved Karivann ca 15 km nord-nordøst for Evenes. Bull pådro seg alvorlige skader ved havariet. Årsaken var trolig kastevinder som trykket flyet mot bakken.
16.03.1983Avskrevet. Flygetid 6726:4 timer.