S/N 21534

S/N:Levert fra fabrik:USAF Ser.No.:Norske kjennetegn:
2153413.06.1951CE-T / 649
31.05.1968Ankom LFK Kjeller fra USA. Flygetid 4117:15.
31.07.1968Mottakskontroll ved LFK Kjeller. 
05.08.1968Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen. 
18.04.1972Avgitt fra Gardermoen til Værnes. 
14.08.1972Avgitt fra Værnes til Gardermoen. 
04.09.1972Vekselvis Gardermoen og Værnes. 
01.12.1972Større havari ved gangtid 4594:20. Havariet skjedde ved avslutningen av Fly-OP kurs nr. 9 på Værnes. Under flere harde ‘touch-and-go’ landinger på Værnes, ble flyet påført større skader. Instruktøren, løytnant Knut Jørgen Hegle, og eleven, løytnant Magne Sveen, var begge uskadde.
13.08.1972Avgitt fra Flytekn. skv. Gardermoen til Bardufoss. 
05.03.1975Avgitt fra Bardufoss til Flytekn. skv. Værnes. 
29.07.1976Avgitt fra Værnes til Torp. 
16.08.1976Større havari ved gangtid 5122:10. Under landingsøvelser på Lista flystasjon, ble flyet slått rundt og endte på ryggen. Flygeren, løytnant Per Gram, korn uskadd fra havariet. Flyet ble bestemt gjenoppbygget ved Horten Verft. Flyet tilhørte Torp flystasjon, men var ved havariet utlånt til Sola flystasjon.
06.12.1976Avgitt til Horten Verft for rep. og mod. 
01.04.1978Avgitt fra Horten Verft tit Værnes. 
31.01.1981Fortsatt på Værnes. 
31.12.1983Stasjonert på Bardufoss. Skiunderstell. Gangtid 5796:3. 
31.12.1984Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 5919:2. 
31.12.19851000 timers ettersyn på Værnes. Tilhørte Bardufoss. 
21.03.1986Avgitt fra Værnes tit Bardufoss. Gangtid 6111:2. 
01.09.1986Utlånt fra Bardufoss til FAC Rygge for øvelse ‘BlueFox’.
01.09.1986Returnert Bardufoss. 
31.12.1986Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 6213:7 
01.02.1987Fordelt til stående avd. MFAbn/Brig. N på Bardufoss. 
01.09.1988Til Kjeller for montering av VHF-radio. 
31.12.1988På Værnes p.g.a. sprekk i motorbukken. Gangtid 6510:6. 
14.09.1989Totalhavarerte. Oppdraget var trening i nattlanding på Bardufoss flystasjon. Ved den femte landingen mistet flygeren bremseeffekten på venstre hjul, slik at flyet skar ut fra rullebanen og havarerte. Flygeren, løytnant Arvid Josefsen, og passasjeren, fenrik Torn Snedal, var begge uskadde. Flyet tilhørte Fly-OP troppen/Brig,N, Flyet ble tatt ut av tjeneste men fikk påsatt nytt understell og overført til LTS. Kjevik som instruksjonsmateriell i.h.t. ordre datert 11.10.89.
14.09.1989Avskrevet. Flygetid 6624:6 timer.

Under landingsøvelser i august 1976 på Lista flystasjon, ble flyet slått rundt og endte på ryggen.