S/N 21830

S/NLevert fra fabrikk:USAF Ser.No.:Norske kjennetegn:
2183007.09.195151-4938CE-H
11.01.1966Ankom til Værnes fra Vest-Tyskland med flygetid 3832:16.
01.10.1967Fra Værnes til Bardufoss. 
11.12.1969Avgitt fra Bardufoss til Flytekn. skv. Værnes. 
16.04.1970Avgitt fra Flygeskolen Værnes til Bardufoss. 
31.10.1970Stasjonert på Bardufoss. 
28.02.1971Stasjonert på Bardufoss. 
15.04.1971Totalhavari. Oppdraget var en vedlikeholdstur fra Setermoen via Altevann til Bardufoss. I 300 til 500 ft. høyde mistet flyet hastigheten, og kolliderte under forsøk på å gjenvinne hastigheten. Med demningen som er tre-fire meter høyere enn isen på vannet, ca. 3,5 km øst for demningen på Altevann. Flygeren, løytnant Arne Johansen og 2. flyger, fenrik Tormod Norbye, kom fra havariet med små skader. 
30.12.1971Avskrevet. Gangtid 4694:55 timer.