S/N 22109

S/NLevert fra fabrikk:USAF Ser.No.:Norske kjennetegn:
2210928.11.195151-7375CE-X / 375
31.05.1968Ankom LFK Kjeller fra USA. Flygetid 4095:00.
26.08.1968Mottakskontroll ved LFK Kjeller.
13.09.1968Avgitt fra LFK K eller til Gardermoen.
10.12.1970Avgitt fra Gardermoen til Fred. Olsen.
16.01.1971Avgitt fra Fred. Olsen til Gardermoen.
01.01.1976Avgitt fra Gardermoen til Torp.
02.02.1976Avgitt fra Torp til Sola.
29.02.1976Avgitt fra Sola til Torp.
28.03.1977Avgitt fra Torp til Horten Verft for mod.
26.05.1977Avgitt fra Horten Verft til Torp.
18.07.1980Større havari. Under landing på Sola etter en lokal navigasjonstur, skar flyet ut til venstre med en ‘ground loop’ til følge. Flyet ble påført større skader i høyre vinge og haleflate. Flyger, major Inge T. Kavli, og sivil passasjer Gisle Kavli, var uskadde. Flyet tilhørte Torp flystasjon. Flygetid ved havariet var 5320:7.
01.07.1982Avgitt fra Torp til Værnes.
06.02.1984Avgitt fra Værnes til Torp.
01.03.1985På Haslemoen.
01.02.1987Mob.fordelt til AR 2, ITA3)/BRIG 6 på Torp.
20.09.1991Avskrevet. Returnert USAF og solgt til Brasil. Brasiliansk reg PP-EKE, stasjonert Altamira. Tildelt Aeroclube do Pará.