S/N 22163

S/NLevert fra fabrikk:USAF Ser.No.:Norske kjennetegn:
2216313.12.195151-7424CE-Y / 424
31.05.1968Ankom LFK Kjeller fra USA. Flygetid 4054:20.
07.08.1968Mottakskontroll ved LFK Kjeller.
13.08.1968Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen.
31.01.1970Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardufoss.
28.02.1970Totalhavarerte under avgang nordover fra Setermoen flystripe for oppdrag i væpnet rekognosering under øvelse ‘Arctic Express’. Flyet havarerte i løssnøen etter å ha truffet noe småskog. Årsaken var tregt føre under avgang med skiunderstell, slik at flyet ikke fikk fart nok til å kornme opp. Det tippet over på nesen og ble stående med halen rett opp. Flygeren, løytnant og flytroppsjef Arne Wærum, og passasjeren, major Charles E. Pugh USAF, var begge uskadde. Flyet tilhørte Flytroppen/FABN/Brig. N og hadde ved havariet en gangtid på 4231:00. Flyet ble satt i skadekategori A (avskrives), men ble senere bestemt reparert.
01.04.1970Avgitt fra Bardufoss til Flytekn. skv. Værnes.
09.09.1970Fraktet fra Værnes til Fred. Olsen med bil.
07.07.1971Avgitt fra Fred. Olsen til Gardermoen.
16.12.1974Avgitt fra Flytekn. skv. Gardermoen til Bardufoss.
13.12.1976Avgitt fra Bardufoss til Horten Verft.
01.04.1977Avgitt fra Horten Verft til Bardufoss.
31.12.1983Stasjonert på Bardufoss. Skiunderstell. Skulle flys til LFK snarest.
31.12.1984På Værnes. Tilhørte Bardufoss?
01.02.1987Mob.fordelt til AR 3, MFA 1/BRIG 13 på Værnes.
20.09.1991Avskrevet. Returnert USAF og solgt til Brasil.
Totalhavarerte i februar 1970 under avgang nordover fra Setermoen flystripe for oppdrag i væpnet rekognosering under øvelse ‘Arctic Express’.