S/N 22164

S/NLevert fra fabrikk:USAF Ser.No.:Norske kjennetegn:
2216413.12.195151-7425CE-M / 425
11.01.1966Ankom til Værnes fra Vest-Tyskland. Flygetid 4193:10.
22.02.1968Avgitt fra Værnes til OP-Fly troppen Gardermoen.
23.05.1969Avgitt fra Gardermoen til LFK Kjeller.
13.06.1969Avgitt fra LFK Kjeller til Gardermoen.
04.02.1970Avgitt fra Gardermoen til Fred. Olsen for UHF-inst.
02.03.1970Avgitt fra Fred. Olsen til Gardermoen.
21.07.1970Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardufoss.
14.05.1973Avgitt fra Bardufoss til Flytekn. skv. Værnes.
02.06.1975Avgitt fra Flytekn. skv. Værnes til Bardufoss.
28.10.1976Avgitt fra Bardufoss til Torp flystasjon.
03.11.1976Overført fra Torp til Horten Verft.
12.01.1977Avgitt fra Horten Verft til Bardufoss.
07.07.1978Avgitt fra Bardufoss til Værnes.
16.05.1979Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
27.06.1980Avgitt fra Bardufoss til Værnes.
14.06.1982Større havari. Under utsjekksflyging, fra Værnes, havarerte flyet etter et forsøk på ‘go around’, da flygeren mistet retningskontrollen etter landing på Værnes. Turen var flygerens første solo på typen. Havariet medførte ingen personskade, men større skader på flyet. Flygeren, løytnant Roar Laugerud, var elev ved OP-kurs 12/1982.
14.06.1982Avskrevet.
Større havari. Under utsjekksflyging, fra Værnes, havarerte flyet etter et forsøk på ‘go around’, da flygeren mistet retningskontrollen etter landing på Værnes.