S/N 22212

S/NLevert fra fabrikk:USAF Ser.No.:Norske kjennetegn:
2221229.12.195151-7473CE-N / 473
12.12.1965Ankom til Værnes fra Vest-Tyskland. Flygetid 3357:15.
01.01.1968Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
28.01.1970Avgitt fra Bardufoss til Fly-OP troppen Gardermoen.
06.05.1971Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardufoss.
08.05.1972Avgitt fra Bardufoss til Fly-OP troppen Gardermoen.
01.01.1976Avgitt fra Gardermoen til Værnes.
09.09.1977Avgitt fra Værnes til Horten Verft for mod.
01.12.1977Avgitt fra Horten Verft til Værnes.
23.04.1981Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
01.03.1983Avgitt fra Bardufoss til Værnes.
01.08.1983Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
22.09.1986Mindre uhell på feltstripen ved Skibotn i Lyngen. Flyet deltok under øvelse ‘Barfrost 86’ og skulle lande etter avsluttet oppdrag. Alt gikk normalt, men under siste fase av utrullingen skar venstre hovedhjul ned i løs grus og sand. Flyet dreiet mot venstre, tippet over på nesen og skadet propelleren. Flyger var vpl.kaptein Arne Wærum, Fly OP troppen FAbn/Brig.N.
01.02.1987Fordelt til AR 6, MFAbn/BRIG 15 på Bardufoss.
22.09.1987Totalhavarerte. Flytroppen ved FAbn/ Brig.N. var forlagt til Håvikdalen sør for Narvik i forbindelse med øvelse ‘Barfrost 87’, og opererte ut i fra en feltstipe i dalens nordende. Flyet drev lavflygingsøvelser i dalen da det plutselig steilet under et opptrekk og styrtet i bakken ved Storvatnet i Håvikdalen. Flygeren, fenrik Rune Andersen (23 år), og passasjeren, fenrik Thorbjørn Andreassen (31 år), omkom.
22.09.1987Avskrevet. Flygetid 6008:2 timer.