S/N 22251

S/NLevert fra fabrikk:USAF Ser.No.:Norske kjennetegn:
2225111.01.195251-11937CE-O / 937
11.01.1966Ankom til Værnes fra Vest-Tyskland. Flygetid 4209:05.
28.03.1968Avgitt fra Værnes til Fly-OP troppen på Gardermoen.
03.03.1970Avgitt fra Gardermoen til Fred. Olsen for UHF-installasjon.
30.03.1970Avgitt fra Fred. Olsen til Gardermoen.
18.04.1972Avgitt fra Gardermoen til Værnes.
14.08.1972Avgitt fra Værnes til Gardermoen.
01.01.1976Avgitt fra Gardermoen til Værnes.
09.05.1977Avgitt fra Gardermoen til Horten Verft for mod.
01.08.1977Avgitt fra Horten Verft til Værnes.
31.01.1981Fortsatt på Værnes.
31.12.1985Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 6054:4.
19.03.1986Avgitt fra Bardufoss for 1000 timers inspeksjon.
01.11.1986Returnert Bardufoss etter 1000 timers inspeksjon.
31.12.1986Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 6146:1
01.02.1987Fordelt til Stående avd. MFAbn/Brig. N på Bardufoss.
07.03.1988Mindre havari. Under avgang fra Setermoen flystripe mistet flygeren retningskontrollen, og flyet kjørte av banen og stoppet i et nettinggjerde 20 m til venstre for banen. Propellen ble skadet. Det var ingen personskade. Total flytid for 937 var 6279,2. Oppdraget var egentrening med skiunderstell forut for øvelse ‘Arrowhead Express’. Flyet tilhørte Flytroppen MFA/BN/Brig.N. Flyger var flytroppssjef, løytnant Jan Rasmussen. Reparert og tjenesteklart fra 09.08.88.
31.12.1988Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 6382:1
31.12.1989Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 6570:9.
23.09.1990Totalhavarerte, maskinen fløy fra Banak til Karasjok for å rekognosere i et øvelsesområde under øvelse ‘Jerv’, samt hente løytnant Austarå i Karasjok. Like etter avgang fra flystripa i Karasjok rollet flyet to ganger i lav høyde og gikk i bakken mellom Skoganvarre og Karasjok. Flygeren, løytnant Per Olav Strømme (25 år og flytroppsjef ved Brig.N), og passasjeren, løytnant Erik Austarå (25 år) fra Garnisonen i Porsanger, omkom. Flyet tilhørte Fly-OP troppen FAbn/Brig.N.
23.09.1990Avskrevet. Flygetid 6730:9 timer.