S/N 22383

S/NLevert fra fabrikk:USAF Ser.No.:Norske kjennetegn:
2238327.02.195251-12069CE-C / 2069
03.11.1961Ankom til Norge.
11.12.1961Avgitt til Værnes.
09.06.1965Utlånt til OP troppen Setermoen.
01.12.1965Returnert til Værnes.
13.03.1972Mindre uhell på Haslemoen.
01.04.1972På Værnes.
24.10.1977Til Horten Verft for mod.
28.02.1978Fra Horten Verft til Værnes.
02.10.1979Fra Værnes til Bardufoss.
26.01.1981Mindre uhell på Elvenes feltflystripe. Under kjøring i dyp snø med ski understell, skar høyre ski igjennom i en venstre sving. Under en ny sving låste stikka seg i bakre stilling. Flygeren, fenrik Kristian Herskedal som var alene ombord, var uskadd. Skadene på flyet var ubetydelige. Flyet tilhørte flytroppen FAbn/Brig N.
29.08.1983Avgitt fra Bardufoss til Værnes.
29.11.1983Avgitt fra Værnes til Bardufoss.
31.12.1983Stasjonert på Bardufoss. Ski-understell. Gangtid 1989:7.
31.12.1984Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2151:8
31.12.1985Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2375:1
05.09.1986Utlånt fra Bardufoss til FAC/Rygge for øvelse ‘BlueFox’.
20.12.1986Returnert Bardufoss.
31.12.1986Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2568:6.
01.02.1987Fordelt til AR 1, MFA2/BRIG 5 på Bardufoss.
24.08.1987Overført fra Bardufoss til Banak.
31.12.1987Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2762:5.
01.10.1988Fra Bardufoss til Værnes for 1000 timers ettersyn.
31.12.1988På Værnes til ettersyn.
01.02.1989Fra Værnes via Bardufoss til Banak.
30.09.1989På Bardufoss ved Flytroppen/MFAbn. Gangtid: 3076:0.
31.12.1989Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 3151:3.
04.09.1990Flytroppen/MFAbn/Brig N overgikk til mob.status. Flyet mob. lagret på Bardufoss. Gangtid 3330:4
18.04.1991Flyet beordret overført Værnes for lagring.
20.09.1991Avskrevet. Flygetid 3330:4 timer. Returnert USAF og solgt til Brasil. Brasiliansk reg PP-EKG, stasjonert Redencão. Tildelt Kovacs.