S/N 22565

S/NLevert fra fabrikk:USAF Ser.No.:Norske kjennetegn:
2256521.05.195251-12251CE-A / 251
07.09.1960Ankom til Norge.
11.10.1960Avgitt fra LFK til Værnes.
17.08.1977Fra Værnes til Horten Verft for mod.
01.10.1977Fra Horten Verft til Værnes.
31.01.1981Fortsatt på Værnes.
01.03.1985På Haslemoen.
01.02.1987Fordelt til AR 2, LFA3/BRIG 6 på Torp.
08.09.1987Totalhavarerte. Flyet hadde tatt av fra Rygge for kalibreringsflyging for et nytt radarsystem tilhørende SSLV/AR 1 på Pernes ved Fredrikstad. Etter avsluttet øvelse skulle flygeren forta en overflyging av radarstasjonen i lav høyde. Flyet traff en tretopp og gikk i bakken. Flygeren, fenrik Kjell Reidar Carlsen (22 år) fra FASO, ble brakt til Rikshospitalet hvor han døde fire dager senere av skadene han ble påført.
08.09.1987Avskrevet. Total flygetid 2830:3 timer.