S/N 22850

S/NLevert fra fabrikk:USAF Ser.No.:Norske kjennetegn:
2285028.11.195251-16968CE-B / 968
07.09.1960Ankom til Norge.
13.10.1960Avgitt til Værnes.
19.02.1968Avgitt til OP avdelingen Gardermoen.
01.01.1976Avgitt til Værnes.
08.10.1976Fra Værnes til Horten Verft for mod. + 1000 timers ettersyn.
15.12.1976Avgitt fra Horten Verft til Bardufoss.
31.12.1983Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 1920:5.
31.12.1984Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2050:2.
31.12.1985Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2250:7.
31.12.1986Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2373:9.
01.02.1987Fordelt til AR 6, MFA2/BRIG 14 på Bardufoss.
01.05.1987Mindre uhell på Bardufoss flystasjon. Flygeren, fenrik Per Olav Strømme og passasjeren Bjørn Hellesylt, var begge uskadde. Under landing i sterk vind falt flyet igjennom og ned på rullebanen. Halehjulet knakk og sideror m.m. fikk mindre skader. Flyet tilhørte Flytropp/FAbn/Brig. N.
01.11.1987Overført fra Bardufoss til Banak.
31.12.1987Stasjonert på Banak. Gangtid 2551:0.
01.01.1988Returnert fra Banak til Bardufoss.
01.08.1988Fra Bardufoss til Kjeller for montering av VHF-radio. Deretter til Værnes for ettersyn
01.11.1988Fra Værnes til Mosjøen. Opphold i Mosjøen på grunn av været.
31.12.1988Stasjonert i Bodø. Gangtid 2606:21.
30.09.1989På Bardufoss ved Flytroppen/MFAbn. Flytid: 2716:6.
31.12.1989Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2716:6.
31.10.1990På Bardufoss. Gangtid 2739,4. Skulle overføres Værnes for lagring.
20.09.1991Avskrevet. Returnert USAF og solgt til Brasil. Brasiliansk reg PP-EKI, stasjonert Santarém. Tildelt Kovacs.