S/N 23040

S/NLevert fra fabrikk:USAF Ser.No.:Norske kjennetegn:
2304015.04.195351-12585CE-E / 2585
03.11.1961Ankom til Norge.
13.12.1961Til Værnes.
19.04.1968Til Gardermoen.
01.01.1976Til Værnes.
20.06.1977Fra Værnes til Horten Verft for mod.
30.09.1977Fra Horten Verft til Værnes.
01.06.1979Fra Værnes til Bardufoss.
14.02.1984Mindre uhell ved Trongen i Målselv. Under øvelsesflyging kuttet flyet tre strømførende ledninger i et dalføre i ca. 25 m høyde. Flyger var løytnant Trond Arnfinnsen, innkalt fra SAS. Passasjer var løytnant Arild Borgersen. Flyet tilhørte Flykontrollavd.nr.2.
01.02.1987Fordelt til AR 6, MFA1/BRIG 15 på Bardufoss.
17.09.1987Større havari. Under en treningstur i formasjonsflyging med en annen O-1A, samt trening i ‘touch -and-go’ landing, skulle flygeren gjøre en siste ‘touch-and-go’ på Evenes flyplass for full-stopp landing. Under ut flating lå flyet for høyt og tok bakken med halehjulet først. Maskinen spratt opp i luften, for den igjen tok bakken med større kraft og ble slått rundt på ryggen. Flygeren, kaptein Ole Johnny Anderson (Mob.disp. flyger i SAS), var uskadd. Flyet tilhørte Flytroppen FAbn/Brig.N på Bardufoss. Flyets gangtid ved havariet var 2667:4. overført til Værnes for reparasjon.
31.12.1987På Værnes til reparasjon.
01.03.1987Returnert fra Værnes til Bardufoss.
01.09.1987Ground loop på Evenes. Gangtid 2639:5. Til Værnes for reparasjon. Reparasjonen utfort på Ørland.
01.04.1988Levert fra Ørland til Værnes etter reparasjon.
31.12.1988Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2674:5. Halefinne og sideror avmontert for rep. på Værens
30.09.1989På Bardufoss ved Flytroppen/MFAbn. Gangtid: 2767:0.
31.12.1989Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2767:0 ikke luftdyktig siden.
01.07.1989Langtidslagret.
01.09.1990Flytroppen/MFAbn/Brig N overgikk til mob.status. Flyet mob.lagret på Bardufoss. Gangtid 2767:0.
20.09.1991Avskrevet.
16.06.1992Fløyet fra Bardufoss til Værnes for endelig avlevering. Returnert USAF og solgt til Brasil. Brasiliansk reg PP-EKD. Tildelt Aeroclube do Pará.
Birddog # 2585 på Setermoen i 1991