S/N 23065

S/NLevert fra fabrikk:USAF Ser.No.:Norske kjennetegn:
2306504.05.195351-12610CE-F / 610
03.11.1961Ankom til Norge.
27.03.1962Til Værnes.
02.04.1965Fra Værnes til LFK. Brukt som prototype for prøver med skiunderstell ved LFK 08.04.65 til 24.04.65.
17.06.1966Fra Værnes til Setermoen.
01.03.1967Fra Setermoen til Værnes.
20.05.1967Større havari. Under en demonstrasjonstur fra Bardufoss skulle flyet lan de etter ca. 30 min. flyging rundt i terrenget. Flygeren flatet ut med for liten motorkraft og flyet satte seg så hardt på rullebanen at understellet fjæret ut til siden og propellen slo nedi. Han fikk tatt flyet opp på en ny runde og landet normalt. Flyets gangtid ved uhellet var 575:22. Flyger var oberstløytnant Kaare Thue (ops.gr.sjef og passasjer oberstløytnant Gudbrand Strømmen (fung. stasjonssjef).
27.09.1977Fra Værnes til Horten Verft for ombygging.
01.12.1977Fra Horten Verft til Værnes.
04.03.1980Fra Værnes til Bardufoss.
22.09.1981Mindre uhell. Under avgang fra Tovik feltstripe ved Sandvatn ved Evenes i øvelse Barfrost
31.12.1983Stasjonert på Bardufoss. Ikke luftdyktig. Skiunderstell monteres. Gangtid 1677:8.
01.09.1986Utlånt fra Bardufoss til FAC/Rygge for øvelse ‘Blue Fox’.
30.09.1986Retur Bardufoss.
31.12.1986Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 1988:4.
01.02.1987Fordelt til AR 6, NIFA2/BRIG 14 på Bardufoss.
05.02.1987Større havari. Under taxing på line på Bardufoss etter avsluttet flyoppdrag for Marinen, kolliderte flyet med et brannapparat. Propellen ble skadd og det oppsto to flenger i skroget. Flygeren, fenrik Per Olav Strømme, og besetningsmedlem fenrik Kåre Haukland, var uskadd. Flyet tilhørte Flytroppen FAbn/Brig.N.
01.03.1987Ferdig reparert etter uhell 05.02.87.
24.08.1987Overført fra Bardufoss til Banak.
31.12.1987Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2176:5.
31.12.1988Stasjonert i Bodø. Gangtid 2312:9.
30.09.1989På Bardufoss ved Flytroppen/FAbn. Flytid: 2460:1.
31.12.1989Stasjonert på Bardufoss. Gangtid 2479:7.
01.09.1990Flytroppen/MFAbn/Brig N overgikk til mob.status. Flyet mob.lagret på Bardufoss. Gangtid 2647:8.
18.04.1991Flyet beordret overført fra Bardufoss til Værnes.
20.09.1991Avskrevet. Flygetid 2647:8 timer. Returnert USAF og solgt til Brasil. Brasiliansk reg PP-EKA, stasjonert Marabá. Tildelt Kovacs.