S/N 23096

S/NLevert fra fabrikk:USAF Ser.No.:Norske kjennetegn:
2309625.05.195351-12641CE-G / 641
03.11.1961Ankom til Norge.
12.12.1961Til Værnes.
30.05.1962Større havari. Under utrulling etter landing på Haslemoen foretok flyet en ‘ground-loop’, skrenset og fortsatte etter ca. 50 m en ukontrollertsving til høyre sideveis med understellet slått inn under kroppen. Flyet ble påført større skader. Flyger, fenrik Leif O. Myhrum, og passasjer korporal A. Bye, var begge uskadd. Flyets gangtid ved uhellet var 30:00.
01.04.1963Avgitt fra Kjeller til Værnes.
20.04.1966Uhell. Under øvelser i ‘touch-and-go’ landinger på Værnes, svingte flyet plutselig av banen etter en ellers bra landing. Flyet fortsatte parallelt med banen, svingte inn på denne og tok av. Flyet ble påført skader i halepartiet, spesielt på høyde- og sideror. Instruktør var løytnant Kjell J. Gudbjørgsrud og elev, løytnant Asbjørn Hegge. Begge var uskadde. Flyets gangtid ved uhellet var 413:30. Flyet ble brukt ved konverteringskurs til O-1A for OP-flygere.
27.05.1967Avgitt fra Værnes til Setermoen.
05.01.1968Til Værnes.
16.02.1968Fra Værnes til OP troppen Gardermoen.
21.07.1970Avgitt fra Fly-OP troppen Gardermoen til Bardufoss.
02.09.1970Avgitt fra Bardufoss til Fly OP-troppen Gardermoen.
23.09.1974Avgitt fra Flytekn. skv. Gardermoen til Bardufoss.
05.03.1975Mindre uhell. Under flyging i lav høyde over en sanitetstropp på øvelse ved Koievannet nordvest av Altevann, ble frontglasset truffet av en snøball. Vinduet ble ikke skadd men hendelsen distraherte flygeren såpass at flyet kolliderte med noen bjerketrær og fikk små skader i forkant av høyre vinge. Flygeren, løytnant Ole Norholm, var uskadd og landet på Setermoen en. Ved uhellet hadde flyet en gangtid på 1248:00.
28.05.1977Avgitt fra Bardufoss til Horten Verft.
05.08.1977Fra Horten Verft til Værnes.
31.12.1980På Værnes.
21.09.1983Større havari. Havariet skjedde i forbindelse med kortbane landinger på en feltflyplass på Tuneøya, fire km nord for Sarpsborg. Under landingen traff flyets understell noen tømmerstokker ca. 15 m før landingsområdet. Flygeren klarte å holde maskinen i luften, men understellet var skadd og høyre hovedunderstell falt senere av. Flyet ble fløyet til Rygge, hvor nødlanding ble foretatt. Denne endte med at flyet ble liggende på høyre vinge etter å ha hatt rundt 150 fot på slutten av utrullingen. Flygeren, kaptein Terje Andersen, var uskadd. Han var alene ombord. Flyet tilhørte Flygeskolen, Værnes. Det ble tatt ut av tjeneste etter havariet og avgitt til LTS, Kjevik som instruksjonsfly.
20.09.1991Avskrevet.
24.02.1992Flyet formelt avgitt til FMU for utstilling på sokkel ved AR 2 på Haslemoen. Flyet ble fraktet dit fra LTS Kjevik.
30.07.2003Flyet tatt ned fra sokkel på Haslemoen, og transportert til flysamlingen på Gardermoen for opp-pussing.