Fordeling av flyene

Ansvarsforholdet for OP-flyene var delt slik at Luftforsvaret hadde det tekniske ansvaret og Feltartilleriet det operative. Flyene ble rulleført i Luftforsvaret. 

Den 17. juli 1965 var flyene fordelt slik:

Værnes:

CE-A, CE-B, CE-E, CE-F og CE-G

Flytroppen FAbn Brig N. Setermoen:

CE-C og CE-D.

Med til sammen 17 Cessna O-1A til disposisjon, skulle disse fordeles som følger fra november 1967:

Gardermoen:

Beredskapslagring av syv O-1A. Av disse skulle ett fly til enhver tid være stasjonert ved FASØ På Haslemoen.

Værnes:

Beredskapslagring av fem O-1A.

Bardufoss:

Beredskapslagring av fem O-1A. Av disse skulle en tropp på to fly være oppsatt på Setermoen. På grunn av det pågående OP-kurset på Værnes som ikke ble avsluttet for i desember 1967 var overføringen av O-1A fra Værnes til Gardermoen en del forsinket.

De siste ti av de til sammen 27 flyene Norge mottok, ankom med båt fra Port Elisabeth i New Jersey den 31. mai 1968. Samtlige hadde På forhånd gjennomgått MAP Transfer Inspection ved Atlanta Army Depot, Forest Park i Georgia. også dette var godt brukte maskiner, med gangtider fra i overkant av 3100 og helt opp til nesten 4700 timer. Etter montering og klargjøring på Kjeller ble flyene overført til Gardermoen for lagring der inntil videre.