Maling og merking

Samtlige fly som ble levert til Norge var malt i standard mørk olivengrønn farge over det hele, med unntak av et svart antirefleks panel foran fremre kabinvindu.

Kjenningsbokstaver

Fra den 1. september 1972 ble kjenningsbokstavene sløyfet og erstattet av tre eller fire tall, vanligvis de siste sifre i flyets USAF serienummer. Tallene ble malt på den vertikale haleflaten i hvit farge. Fra 1973 ble flyenes undersider malt i en lys grå farge. På 80-tallet ble en del gitt midlertidig avvaskbar kamuflasje, med hvite flekker på skrog og på oversiden av vingene.

Roundeller

Luftforsvarets rondell var plassert på begge sider av skroget under hele perioden i Norge. Plassering av rondeller på vingene varierte derimot. Til å begynne med var det rondeller på begge sider av vingenes over- og undersider. Noe før 1971 ble antallet rondeller på vingene redusert til en på oversiden av venstre vinge og en på undersiden av høyre.

Birddog-merket

De syv flyene som ble mottatt fabrikknye, ankom med Birddog-merket på halefinnen og serienummer påmalt i hvitt eller sort under hundehodet. Denne merkingen ble etter hvert borte på de fleste av disse flyene. Noen maskiner fikk da serienummeret i sort nede på den vertikale haleflaten, og noen beholdt serienummeret i hvitt på selve vertikalflaten.

Identifikasjonsnummer

Da kjenningsbokstavene ble sløyfet i 1972, ble serienummeret også flyets identifikasjonsnummer som nevnt ovenfor. Det er ikke kjent at noen av flyene fikk påmalt noen form for personlig merking eller avdelingsmerking.