Ombygging av flyparken

En stor svakhet med Birddog var den relativt lave nyttelasten. Med to mann og litt utstyr ombord, kunne flyet normalt bare ta av med i underkant av halv drivstoffbeholdning. I siste halvdel av 60- årene gjennomførte US Army derfor en omfattende modifisering av en lang rekke O-1A. Formålet var å øke totalvekten og dermed nyttelasten, fra 2100 til 2800 Ibs. gjennom en rekke mindre og større endringer. Modifiserte fly fikk den nye betegnelsen O-1G. Da Luftforsvaret nesten ti år senere ønsket å utføre den samme modifikasjonen på sine fly, viste det seg at det var umulig å oppdrive spesialverktøy, deler og tegninger.

Cessnafabrikken kunne heller ikke bidra med assistanse av noe slag. Luftforsvarsstaben bestemte den 7. Mai 1974 at arbeidet skulle igangsettes, men hele prosjektet ble sterkt forsinket på grunn av de nevnte problemene. Den samlede kostnaden ble stipulert til kr. 1.350.000,- for 23 fly. Etter å ha innhentet flere anbud, ble det bestemt at arbeidene skulle utfores ved Horten Verft AS. Flyene ble derfor fløyet til Torp hvor de ble demontert og fraktet landeveien til Horten. Etter utfort arbeide ble flyene fraktet tilbake til Torp. Der ble de montert, veiet og prøvefløyet for levering tilbake til avdeling. Selve modifiseringen besto av to trinn, basert På to forskjellige US Army Technical Modifications. Det første brakte flyenes totalvekt opp fra 2100 til 2400 Ibs. Det neste videre fra 2400 til 2800 Ibs. De viktigste modifikasjonene var forsterkning av hovedbjelken i vingen, forsterkning av fjærene i understellsleggen (selve leggen var egentlig en fjær), innlegg av stållasker i skrogspantene under setene og forsterkning av langsgående spant i haleseksjonen. I tillegg ble hovedbladet i fjæren til halehjulet skiftet ut med et nytt og langt sterkere blad. Arbeidene innebar at flyene måtte tas nesten fullstendig fra hverandre.

Det hører med at Luftforsvaret beholdt den opprinnelige betegnelsen O-1A også etter utført modifikasjon. Det ble diskutert å bytte betegnelse til O-1G, men da alle publikasjoner og annet materiale vedrørende flytypen var merket O-1A, ønsket man av praktiske grunner å beholde den gamle betegnelsen. Følgende 23 fly er kjent modifisert til O-1G versjon ved Horten Verft AS:

Serienr.innut
51-7479UkjentUkjent
51-4953UkjentUkjent
51-1696808.10.197615.12.1976
51-742528.10.197612.01.1977
51-1239219.11.197609.02.1977
51-464906.12.1976 for rep.01.04.1978
51-742413.12.197611.02.1977
50-162712.01.197701.05.1977
51-505417.01.197721.03.1977
51-506709.02.197708.05.1977
51-489814.03.197729.04.1977
51-737528.03.197720.05.1977
51-1241521.04.197701.08.1977
51-1193709.05.197701.08.1977
51-1264128.05.197701.08.1977
51-1258520.06.197701.09.1977
51-735928.07.197701.10.1977
51-1225117.08.197701.10.1977
51-747309.09.197701.11.1977
51-1261027.09.197701.12.1977
51-1206924.10.197728.02.1978
51-1219925.11.197701.04.1978
50-171214.03.1978ukjent
 Horten Verft AS