Historikk

Typehistorikk Cessna Birddog

Mot slutten av 40-tallet ønsket US Army å erstatte sin flåte av aldrende L-4 og L-5 observasjonsfly med en ny type. Cessnafabrikken i Wichita i Kansas, begynte derfor høsten 1949 utviklingen av et helmetall observasjonsfly basert på US Army spesifikasjoner for den nye typen. Fabrikken hadde ingen eksisterende modell som passet og startet arbeidet med blanke ark. Ved å bruke halen fra Cessna 195 og vingene fra Cessna 170, klarte konstruktørene å få en prototype ferdig på tre måneder. Med fabrikkens typebetegnelse 305, fløy den for første gang den 14. desember 1949, fort av Henry Waring.

Som vanlig skulle det arrangeres en konkurranse mellom de forskjellige fabrikkene som var med i prosjektet. Denne tok til på Wright Field i Ohio den 16. april 1950. Cessna modell 305, nå sivil registrert N41694, mot de her konkurrentene Luscombe T-817-L, Piper PA-18, Taylorcraft 18 og Fletcher FL-23. Cessna kom fra prøvene med gode resultater, og den første kontrakten på 418 fly ble muntlig meddelt fabrikken allerede den 16. mai samme år. I juli 1950 begynte krigshandlingene i Korea, noe som satte fart i produksjonen av den første serien. Modell 305 hadde nå fått den militære betegnelsen L-19, og de første flyene ble overtatt av US Army i begynnelsen av desember 1950. Av de 100 første flyene ble hele 97 levert direkte til Korea for bruk av de amerikanske styrkene der.

Navnet Birddog

Som skikken var så skulle Cessna L-19 også ha et navn, og Cessna hadde en navne-konkurranse for å gi det nye flyet et kallenavn. Flere forslag kom inn, og i september 1951 bestemte US Army at navnet skulle bli Birddog. Senere har dette navnet ofte blitt skrevet i to ord og både med og uten bindestrek. I alle de opprinnelige dokumenter er navnet skrevet i ett ord uten bindestrek, og dette er den korrekte skrivemåten.

Denne L-19 er fotografert på utstilling utenfor Cessna Aircraft Factory i Wichita i august 1951, under konkurransen for å gi flyet et navn

Korea og Vietnam 

Kilde: Squadron/Signal publications INC. En USAF FAC pilot inspiserer White phosphorous (WP) Rockets på sin O-1 under sin daglige inspeksjon. Disse rakettene var primærvåpenet på O-1s som ble brukt til FAC. WP rakettene ga et sterkt hvit lys på målet.

Da våpenstillstandavtalen ble undertegnet i Korea den 27. juli 1953, hadde Cessna rukket å levere i alt 2181 L-19A. Mange av flyene gikk nå til langtidslagring, ofte direkte fra produksjonslinjen ved Cessna’s fabrikk i Pawnee. Fra 1962 skiftet L-19 (Liaison-19) typebetegnelse til O-1 (Observer-1) innen alle amerikanske forsvarsgrener.

Etter noen fredelige år kom en ny og svært aktiv periode i flyets historie. Utviklingen i Vietnam førte til at USA ble trukket sterkere og sterkere inn i konflikten. En rekke Birddog’s ble overført fra US Army til USAF for bruk som målmarkører i Vietnam. Antallet O- 1 i landet var så stort at flytypen ble den mest vanlige å se, i tillegg til Bell UH- 1 helikoptre. Foruten USAF, brukte også US Army dette flyet ved en rekke av sine avdelinger i Vietnam. Til og med US Navy og US Marines hadde noen få fly av denne typen i landet. Det Sør-Vietnamesiske flyvåpenet fikk dessuten overført et stort antall O-1 frem til 1973. Tapene av Cessna O-1 var betydelige. Sør-Vietnams flyvåpen hadde frem til 1974 mistet i alt 114 Birddog’s. Tre fly av denne typen klarte å evakuere til Thailand da Vietnam-krigen sluttet. 

En maskin, ser.nr. 51-4981, klarte å lande på dekket av hangarskipet USS «Midway». Flyet ble ført av major Bung Ly, og mannskapet på hangarskipet ble så rørt over hans historie at de «adopterte» hele hans familie i USA. Flyet ble tatt vare på, og er i dag utstilt på US Navy Aviation Museum i Pensacola i Florida.

Flere fly ble etterlatt i selve Vietnam. USAF innrømmer tapet av 122 O-1 i kamp fra 1963 til 1971. I tillegg gikk 50 fly av denne typen tapt av andre årsaker. US Marines mistet to fly i kamp, og fem av andre Årsaker. Flest fly mistet allikevel US Army, med 109 Birddog’s tapt i kamp og hele 175 av andre årsaker.

Erfaringer fra operasjonene i Vietnam forte til at Cessna O-1 raskt ble erstattet av helikoptre. US Army trakk de fleste av sine Birddog’s ut av tjeneste fra februar 1972, og flyene fikk nye oppgaver i USAFs Civil Air Patrol. Mange uhell med flytypen i denne tjenesten forte til at de gjenværende flyene ble solgt til private innen 1988. I midten av 1997 var 331 Birddog’s sivilregistrerte i USA, ca. 285 av disse ble regnet som luftdyktige.

Blant land utenfor USA som har brukt Cessna L-19/O-1 i en eller flere versjoner, kan nevnes: Brasil, Canada, Chile, Frankrike, Italia, Japan, Karnbodsja, Malta, Norge, Pakistan, Spania, Taiwan (Nasjonalist-Kina), Sør-Korea, Sør-Vietnam, Thailand, Tyrkia og Østerrike. Til sammen leverte Cessna 3398 L-19/O-1 fra desember 1950 til mai 1959. I tillegg ble en del fly bygget opp av reservedeler mellom 1962 og 1984. Ytterligere 18 L19EA og E-2 ble bygget på lisens av Fuji i Japan fra 1957 til 1958.