Oversikt Cessna Birddog

Birddog Bloggen

Norsk Flyhistorisk Forening har samlet sammen mye historie om Birddog i Luftforsvaret og feltartilleriets fly-op tropper. Vi takker NFF for at vi har fått lov til å publisere disse historiske sidene fra deres magasin. Vi vil også takke Hans Petter Stue, Roy Rise, Kenneth Aarkvisla og Hans Helge Karlsen for innsendte bilder, og informasjon.