For hundre år siden…

Skrevet av Jarle O. Mauritzen

8. september 2012

Luftforsvaret feirer i år 100 år med militær luftmakt, og det ble det lagt merke til i Heradsbygd og i Løten.

Flyet er ein Maurice Farman, bygd i Frankrike. Flyet sitt navn var ‘Ganger-Rolf’. Den store høstmanøveren i Heraldsbygd litt Syd for Elverum som startet 2. september 1912. ‘Ganger-Rolf’ var det tredje norske flyet, og det første som var brukt i militær sammenheng.

Forløperen til Luftforsvaret var Hærens og Marinens Flyvevesen. Selv om premierløytnant Hans Fleischer Dons fra Marinen fløy fra Horten til Fredrikstad 1. juni 1912, var dette ansett som et privat initiativ uten offentlig støtte. Den virkelige starten kom sommeren 1912 etter at Stortinget hadde bevilget penger til utdannelse av flygere utenlands.

Feltmanøver

Det ble gjennomført en større feltmanøver på Hedmarken fra Elverum i øst til Stange og Hamar i vest 2.-7. september 1912 med rundt 20. 000 mann. Styrkene ble inndelt i to partier, Østpartiet og Vestpartiet. Østpartiet skulle angripe vestover mot Løten på to akser. Dette var første gang militære fly ble brukt under en øvelse i Norge. I tillegg til hovedvegen fra Elverum til Løten skulle en ny vegtrasé Heradsbygda til Oset i Løten etableres. Det er opprinnelsen til Militærvegen mellom Elverum og Løten, som bærer det samme navnet i dag 100 år etter.

Hedmarkingene var dermed blant de aller første som fikk stifte bekjentskap med Forsvarets fly, og det var nettopp denne begivenheten som Hedmarken og Elverum Forsvarsforeninger ville markere gangske nøyaktig 100 år etter.

Jordet som fortsatt kalles «Flyplassen»

I Heradsbygd ble det markering på jordet som fortsatt kalles «Flyplassen», og tidlig om morgenen hadde det samlet seg en del mennesker på jordet. Litt over klokken 11 hørtes det en dur fra himmelen. Nå var gjengen på kjeller på vei inn. Morten Myhr i Tiger Moth, og Jarle Mauritzen i Birddog. Etter en kort rekognosering over jordet, så landet begge flyene. Litt etter kom Jon Bradsar med den Army Cub’en fra og landet også. Det var Hedemarken og Elverum Forsvarsforeninger i samarbeide med «Kjeller 2012» som hadde planlagt en deltakelse med tre veteranfly.

Klart vær med mye vind

Det var godt med vind denne dagen, så det ble litt sjekk av været. Så bestemte vi oss for å sette kursen mot Grindereng gård i Løten. Dette ble en spesiell tur, da det var 100 år etter at hedmarkingene for første gang så et militært fly. På toppen av dette så var innflygingen til «Rullebanen» rett bak låven på gården, dette sammen med vinden denne dagen gjorde innflygingen spesiell.

Pultost og Akevittdagene

I Løten så var det denne dagen pultost og akevittdagene, og vi måtte sjekke ut dette. For oss var det nok like gøy å se pultost og Akevittdagene, som løtensokningene synes det var interessant å se tre gamle veteranfly. De tre av veteranene som har gjort tjeneste i Hærens Flyvevesen vakte stor interesse denne dagen, og klarte å trekke mange fra pultost og akevittfestivalen og opp til flystripen.

Hundre års markering

Det første militære flyet var en del av Hæren og de første pilotene ble utdannet i 1912, og med det kom også de første flyene inn i forsvaret. Dette som senere skulle bli starten på Luftforsvaret. Om det første flyet i tjeneste noen gang landet i Løten er heller tvilsomt, men aktiviteten på bakken var stor. Med om lag 20.000 soldater som deltok i feltmanøveren, og det er grunn til å anta at mange løtensokninger for første gang også fikk se en flymaskin.