Kjeller – Aurskog – Haga – Kjeller

Skrevet av Finn Berntzen

Kjeller juni 2004
Jarle og Finn prater litt om turen før vi tar ut Birddog-en av hangaren. Foto: Britt Heitmann

Har alltid vært svært interessert i fly og flyging, men et par dårlige gener, bl.a. ikke minst med øynene, satte i sin tid en bråstopp for alle slike ting. I dag hadde jeg vel sagt til dr. Sato på Rikshospitalets øyeavdeling at «… OK, men tankene mine får du aldri ta fra meg!» Slike uttrykk var bare ikke oppfunnet i 1956, og en 12-åring hadde vel heller ikke turt å uttrykke noe slikt!

-Interessen for fly ble vekket tidlig på 50-tallet, da alle gutta sin store helt i gården, Knut Fossum, ble tatt opp som flyelev. Han endte da opp på Thunderjet og/eller Sabre. Husker ennå meget godt da han som flyelev subbet trærne på Solvang hagekoloni i Oslo, med en Fairchild Cornell, med blått skrog med gule vinger – hvis ikke erindringsforskyvninger gjør seg gjeldende hvor hans foreldre bodde, og tilfeldigvis var vi nære naboer der også. 

En bekjent av meg visste tilfeldigvis om han, og han er i dag gått av med pensjon som trafikkflyger. Var det noe rart at en ble heltent på fly? Inntil jeg altså nesten ikke kunne lese og dr. Sato kom og brakte meg «trygt» ned på landjorden igjen.

Med takk for en hyggelig tur – Finn Berntzen

Finn og Jarle er klare for tur. Foto: Britt Heitmann