Lenker

Nedre Romerike Flyklubb – Moderklubben på Kjeller. Norges største flyklubb med over 600 medlemmer.

Flydagen – Hvert år arrangeres flydag på Kjeller med gratis inngang

Kjeller Flyhistoriske Forening – Opererer Norges eneste flygende, norskbygde Tiger Moth; LN-KFT.

Kjeller Aero Senter – Operatøren av Kjeller flyplass

Norwegian Spitfire Foundation – Organisasjon med mål om å få en flygedyktig Spitfire til Norge. Opererer også Harvard LN-TEX og Norseman SE-GCM (LN-TSN)

Warbirds of Norway – Organisasjon som støtter drift av militærhistoriske veteranfly i Norge

Russian Warbirds of Norway – Opererer historiske østeuropeiske militærfly på Skien Lufthavn Geiteryggen

Dakota Norway – Operatør av Norges eneste flygedyktige Douglas DC-3 (C-53) Dakota, på Sandefjord Lufthavn Torp

Gloster Gladiator 423 – Et pågående prosjekt for å skaffe en Gloster Gladiator under oppbygning i England til flygedyktig stand til Norge. Gladiator-flyene er sannsynligvis de viktigste i norsk forsvarshistorie, da de var eneste fly i luften over Oslo den 9. april 1940.En håndfull norske jagerpiloter kjempet tappert i disse utdaterte flyene mot stor overmakt, men bet godt fra seg, og skjøt ned flere tyske fly før de selv måtte se seg overmannet.

Støtt prosjekt 423, og hjelp til både med å skaffe en viktig del av norsk historie, og å minnes de tapre flygerne som kjempet for vår frihet.gg423