Nytt fly i klubben, Cessna Birddog

Nytt fly i klubben, Cessna Birddog

Klubben har inngått avtale om kjøp av Cessna Birddog LN-WNO fra Sameiet Birddog. Vi sørger med dette for at maskinen blir i Norge og på Kjeller og gjør den tilgjengelig for medlemmene.

Vi vil med dette kunne tilby skiutsjekk og gi våre flygere en ny dimensjon med landing på snø eller is i vinteralvåret.

Parpirarbeide in forbindelse med overtagelsen er nå klart og flyet er operativt. POH og sjekkliste ligger tilgjengelig for piloter på klubbens hjemmeside.

En mengde informasjon om typen og dens historie i Norge finner du her: Oversikt Cessna Birddog