Æresmedlemmer og hederstegn

På årsmøtet 30. januar 2019 ble det vedtatt retningslinjer for tildeling av æresmedlemmer og hederstegn. Disse ble tatt inn i vedtektene.

Her følger en oversikt over tildelingene.

Æresmedlemmer

ÅrNavnBakgrunn for tildeling
2019Helge StorflorHelt siden starten av Veteranflygruppa vært en viktig ressurs, både gjennom sin store innsats som instruktør for de fleste av klubbens medlemmer og sitt store engasjement for flyene. Hans genuine interesse og bidrag er til stor glede for klubben generelt og for medlemmene spesielt. Han har vært og er fortsatt en viktig bidragsyter til utvikling av det gode og aktive flymiljøet på Kjeller.
2019Juul Furulund2019 Juul Furulund Gjennom fremragende og sentral rolle, gjort en eksepsjonell god innsats i gjenoppbyggingen av Tiger Moth, LN-BDM. I tillegg har han vært og er, en stor bidragsyter og kunnskapsformidler av teknisk og historisk art.

Hederstegn

ÅrNavnBakgrunn for tildeling
Ingen tildelte foreløpig