Æresmedlemmer og hederstegn

På årsmøtet 30. januar 2019 ble det vedtatt retningslinjer for tildeling av æresmedlemmer og hederstegn. Disse ble tatt inn i vedtektene.

Her følger en oversikt over tildelingene.

Æresmedlemmer

ÅrNavnBakgrunn for tildeling
2019Helge StorflorHelt siden starten av Veteranflygruppa vært en viktig ressurs, både gjennom sin store innsats som instruktør for de fleste av klubbens medlemmer og sitt store engasjement for flyene. Hans genuine interesse og bidrag er til stor glede for klubben generelt og for medlemmene spesielt. Han har vært og er fortsatt en viktig bidragsyter til utvikling av det gode og aktive flymiljøet på Kjeller.
2019Juul FurulundGjennom fremragende og sentral rolle, gjort en eksepsjonell god innsats i gjenoppbyggingen av Tiger Moth, LN-BDM. I tillegg har han vært og er, en stor bidragsyter og kunnskapsformidler av teknisk og historisk art.
2022Christian FalckHar i mange år vært en viktig og aktiv ressurs i Veteranflygruppa, både gjennom sin store innsats som instruktør for de fleste av klubbens medlemmer, som flytryggings leder og i sitt store engasjement for flyene og klubben.
Han har vært ansvarlig for gjennomføringen av klubbens årlige flydag gjennom mange år og gjort en fantastisk jobb.
Han er alltid til stede og er en utpreget positiv person.
Vi opplever Kjeller som hans andre hjem.
Hans genuine interesse og bidrag er til stor glede for klubben generelt og for alle medlemmene spesielt.
Han har vært og er en viktig bidragsyter til utvikling av det gode og aktive flymiljøet på Kjeller.
2022Eivind SvenningsenGjennom sin sentrale rolle har han gjort en eksepsjonell god innsats i gjenoppbyggingen av Tiger Moth, LN-MAX de siste årene.
I tillegg er han en stor og stabil bidragsyter når det gjelder service og reparasjon av NRFVs flypark og spesielt våre BDM og MAX.
Vi er han stor takk skyldig for hans kunnskap og engasjement for flyene spesielt og klubben generelt.

Hederstegn

ÅrNavnBakgrunn for tildeling
Ingen tildelte foreløpig