Opplevelsesflyging

Vi tilbyr flyturer for å kunne gi deg en opplevelse av historisk fly i sitt rette element. Dette er ikke det samme som når du kjøper en billett hos et flyselskap. Risikoen er noe høyere og regelverket er annerledes.

REGELVERK

Våre flyturer gjennomføres som opplevelsesflyging etter Forskrift om luftfartsoperasjoner med nasjonalt sertifiserte luftfartøy. Dette regelverket er tilpasset historiske fly og er vesentlig enklere enn regelverket for kommersiell luftfart. Regelverket tillater at vi driver reklame for flygingen og at flygingen gir inntekter som brukes til drift og vedlikehold av våre unike fly. 

Pilotene har som minimum et privatflysertifikat og ulike rettigheter knyttet til dette sertifikatet og er spesielt trenet for denne type flyging. Dette inkluderer krav til antall avganger og landinger siste 90 dager før man kan ha med seg passasjerer. Videre har vi klare kriterier for værforhold og tekniske krav til flyene.

Vi er godkjent av Luftfartstilsynet til å drive opplevelsesflyging og flyene tilfredsstiller nasjonale krav til vedlikehold og luftdyktighet for denne type fly.

Det Europeiske regelverket EC 785/2004 for forsikring av flypassasjerer gjelder både for kommersiell luftfart og for opplevelsesflyging. Du er her forsikret mot ulykke med maksimal dekning på ca 3 MNOK.

SIKKERHET OG RISIKO

Sikkerhetsreglene for opplevelsesflyging er ikke like strenge som for kommersiell luftfart. Det betyr at flygningen kan innebære en større statistisk risiko for ulykker eller hendelser sammenlignet med en kommersiell flygning (når du kjøper en flybillett hos et flyselskap). Et flyselskap har blant annet strengere tekniske krav til luftfartøyet, opplæring og trening av pilotene.

Du vil få en grundig sikkerhetsbriefing for akkurat det flyet du skal fly før flyturen. Dette inkluderer bruk av sikkerhetsutstyr og kommunikasjon med piloten.

Luftfartstilsynet har laget en fin video om sikkerhet for passasjerer i småfly, se

INFORMASJON TIL PASSASJERER

HVA TILBYS

Vi tilbyr en halvtimes unik flyopplevelse i et at våre veteranfly på Kjeller, en av verdens eldste flyplasser.

Les mer om flyene som er tilgjengelige.

Se vår hjemmeside for mer informasjon flyene og om vår virksomhet.

NÅR KAN DET FLYS

Flysesongen er fra ca. 1.april til 30. september, og vi kan fly de fleste dager så lenge været er bra. Det kan være noe begrenset tilgjengelighet på dagtid i ukedagene. Se vår bookingside for å bestille flytype og tid. Kalenderen der viser tilgjengelige dager og tider. Reservasjonen er alltid med forbehold om at vær, tekniske forhold osv. er som det skal.

OPPMØTE

Oppmøte er på parkeringsplassen i enden av Kjeller flyplass mot Lillestrøm. Piloten må planlegge avgangs- og landingstider og vurdere været for den tidsperioden flygningen skal foregå. Det er derfor viktig at du møter opp i god tid, og at du umiddelbart gir beskjed dersom du blir forsinket.

FØLGE

Det er greit å ha med følge og supportere, og disse kan oppholde seg på plassen mens flyging foregår og ellers følge anvisninger fra vårt personell for å ivareta sikkerheten.

RØYKING OG ALKOHOL

Det er ikke tillatt med røyking eller inntak av alkohol inne på selve flyplassområdet eller i flyet.

FYSISK OG PSYKISK SKIKKETHET

Du må være fysisk og psykisk skikket til å bli med på flygningen. Flygingen kan medføre fysiske belastninger og ubehag avhengig av værforhold og type flyging. (G-krefter, støy, kulde, flysyke etc). For fysisk skikkethet er det tilstrekkelig med normalt god helse og ikke under påvirkning av rusmidler. Vi anbefaler ikke opplevelsesflyging for personer med hjerte/lungeproblemer, med begrenset bevegelighet, med skjelettplager eller andre alvorlige medisinske tilstander. Er du i tvil kan du kontakte oss. Når det gjelder psykisk skikkethet er det viktig at du ikke har flyskrekk, angst eller andre lidelser som kan true sikkerheten.

VÆRET

Vi flyr kun under visuelle værforhold (utenom skyer og med god sikt), såkalte VFR-forhold (VFR = Visual Flight Rules). Vi flyr heller ikke om det er mye vind da dette medfører mye turbulens og ubehag for passasjeren.

BEGRENSNING

Flyene våre har vekt- og høydebegrensninger, så sjekk dette når du booker. Minste alder er 14 år og er man under 18 år må foresattes være til stede og gi tillatelse til å fly. Se også spesifikke begrensninger i høyde og vekt for den enkelte flytype.

BEKLEDNING

Flyene har åpen cockpit, så du bør ha vindtett jakke og ellers kle deg etter temperaturen. Du får låne hjelm av oss.

RESPEKTER PILOTENS INSTRUKSER

Piloten er den eneste som kan ta beslutninger om bord, følg derfor alle hans beskjeder og opptre slik at han ikke forstyrres. Han kan endre rute eller avbryte flygingen hvis det er nødvendig for å ivareta sikkerheten.

FORBUD MOT Å MEDBRINGE LØSE GJENSTANDER

Flere av flyene våre har åpen cockpit og det er dermed en viss risiko for at løse gjenstander som kamera eller mobiler kan fall ut av flyet. Vi tillater derfor ikke bruk av slike under flyging, men vi kan være behjelpelig med å feste ditt Go-Pro eller tilsvarende kamera på våre egne festemidler slik at du kan ha et fint minne fra turen.

DIN RETT TIL Å KANSELLERE TUREN

Du har rett til å kansellere flygningen på et hvilket som helst tidspunkt før avgang. Du trenger ikke å oppgi noen grunn for kanselleringen.

PILOTENS RETT TIL Å KANSELLERE TUREN

Piloten kan kansellere turen på et hvilket som helst tidspunkt, også på svært kort varsel. Årsaker til kansellering kan for eksempel være tekniske ting som oppdages under inspeksjonen av flyet før avgang, endringer i været eller pilotens vurdering av passasjerenes fysiske og psykiske skikkethet til å gjennomføre turen. Piloten trenger ikke å oppgi noen grunn for kanselleringen. Om turen må kanselleres pga vær eller tekniske årsaker kan det avtales nytt tidspunkt.

BETALING

Betaling skjer etter flyturen med VIPPS eller kort. Pris som oppgitt på bookingsiden.