Øvelse Hjortejakt

Skrevet av Eskil Sand – HV-Bladet

Publisert 13. november 2004

Sakset fra HV-BLADET/Desember 2004

«Pilotprosjekt»

Observasjonsfly i HV

Under øvelse Hjortefot sto pionerene kaptein Jarle Mauritzen og kaptein Markussen bak et pilotprosjekt der Heimevernet brukte småfly til observasjon. – Det er et prosjekt med enormt potensiale! Forsikrer de to pilotene.

Ideen har vært på tegnebrettet siden midten av 90-tallet da de to fikk muligheten til å prøve det ut under øvelse Viken. – Vi hadde gode resultater da også, men fikk ikke anledning til å gå videre med det, etter som det ikke var en planlagt del av øvelsen, forklarer Mauritzen. I år har de tatt det hele ett steg videre med bruk av termisk utstyr. – Utstyret detekterer kroppsvarme så godt at hvis noen stikker hodet ut av teltet lyser det opp som en lyspære, forteller Markussen ivrig. – Det gjør at vi kunne søkt om natten også, om vi hadde trent på dette på forhånd.

Enormt bruksområde 

På sikt drømmer de to om en flygruppe som en regional ressurs. – En slik gruppe kunne bestått av noen få piloter som hadde har den kompetansen som trengs, sier de to som er overbevist om at Heimevernspilotene ville kunne løse et uttall oppgaver. – Det kunne brukes til alt fra observasjon av militær aktivitet til søk og redningstjeneste, eller til helt andre ting, som for eksempel å følge en fluktbil etter bankran eller lignende. 

Søk med fuglehund 

Birddog (fuglehund) heter flyet som ble brukt under øvelsen. Det er opprinnelig et militært observasjonsfly som ble faset ut i 1992. I dag er det i privat eie og blir blant annet brukt til å fly oppvisning.

– Flyet er perfekt til den oppgaven vi bruker det til nå, men hvilket som helst privat fly kan brukes, forteller Mauritzen. Han er overbevist om at det er en styrke for HV å utnytte de ressursene som soldatene sitter på. – Flyene og pilotene finnes allerede, så det er ingen dyre investering som må gjøres. Det er billig og effektivt!