Trist jul for flyklubber

Skrevet av Kristijan Molstad/Aftenposten

Publisert 30. desember 2002
Hangarkollaps på Hoksund

Trist jul for flyklubber

Kraftig snøfall på Østlandet gjorde at hangarene til både Oslo Flyveklubb og Drammen Flyklubb kollapset i helgen.

Oslo Flyveklubbs hangar på Kjeller knelte for snømassene natt til søndag. Ni småfly sto parkert i hangaren, og syv av disse ble truffet av stålrør fra taket.

– Jeg oppdaget ulykken da jeg skulle måke snø foran hangaren søndag morgen, sier klubbens styreleder Leif Nygårds til Aftenpostens nettutgave.

– Snøen må ha blåst og drevet opp på taket – og det ble for mye for hangaren. Flyklubbens medlemmer jobbet søndag for å redde ut flyene, og brannvesenet måtte hjelpe til med å fjerne flybensin som var lekket ut.

– Fire eller fem av flyene er bare vrak, og umulige å reparere, sier Nygårds. De andre flyene vil bli vurdert for å se hvorvidt det lønner seg å reparere dem. Etter ulykken står klubben igjen med bare ett flyvedyktig småfly, men både hangaren og flyene var forsikret.

Også Drammen

Også Drammen flyklubb ble rammet av værgudene i helgen. Søndag kveld raste taket på klubbens murhangar på Hokksund sammen, og traff fem fly. Dette utløste en nødpeilesender i et av flyene. Hovedredningssentralen på Sola lokaliserte nødsignalet og tok kontakt med klubben. Politiet har foretatt undersøkelser på stedet, og klubbens medlemmer har fått beskjed om å holde vakt ved hangaren grunnet rasfare.

Av: KRISTJAN MOLSTAD

Kilde: Artikkel i aftenposten